Web aktualizován! :)

Na webu jsme měli dost zastaralých informací.. Nyní je ale vše opět platné a aktuální.

V sekci “koně” jsou například doplněni nováčci, najdete tam také přehlednou tabulku s narozeninami koní, aktualizován je i ceník, informace o možnosti pronájmu areálu, nebo informace kam a jak zasílat omluvy.

Rozvrh na sezónu 2021/22

Byl to boj, ale máme to!! 🥳 Jsme šťastné, že se nám povedlo zařadit všechny naše stávající členy i přes změny v jejich časových možnostech. Vítáme nováčky a je nám líto všech, které jsme zařadit nedokázaly. Těšíme se na vás na všechny zítra (11.9.) v 15:00 na slavnostním zahájení sezóny.
Tým jízdárny Quo Vadis

Tri deti na koni

Vyjížďky pro veřejnost momentálně neposkytujeme

Velmi nás těší váš obrovský zájem, ale je vás opravdu hodně. Proto až do odvolání NEPOSKYTUJEME VYJÍŽĎKY PRO VEŘEJNOST. Budeme se na vás těšit, až se situace trochu stabilizuje 🙂

We highly appreciate your interest in our services, but we are overbooked at the moment. Until further notice, we are unable to provide horseback riding lessons to new customers. Thank you for your understanding!

Řád jezdeckého klubu QuoVadis

  1. Člen se zavazuje vyčerpat tolik lekcí, kolik jich v daném měsíci vychází. Pouze čtyři absence za sebou jdoucí znamenají, že se daný měsíc nezaplatí.
  2.  Lekce, na které se jezdec nemůže dostavit, omlouvá 24 hodin předem. Jednou za sezónu je možnost omluvy v daný den – tzv. Jocker.
  3.  Omluvené hodiny si člen nahradí v nejbližším možném termínu. Expirace náhrad je 3 měsíce. Nebudou-li v této lhůtě náhrady vybrány, propadají.
  4.  Pokud má člen již vybraného Jockera a neomluví se z lekce 24 hodin předem, hodina propadá.
  5.  Omluvy se posílají formou SMS na omluvenkový telefon 733 525 467. Pokud na omluvu nepřijde od nás odpověď, znamená to, že jsme ji nezaregistrovali nebo nedorazila. V tom případě, prosím, volejte na 724 295 660 a omluvu zopakujte. Omluva bez odpovědi není uznatelná.
  6.  Zájemci o placené brigády v sobotu od 9.00 do 14.00 se hlásí u Terezky Maříkové na tel. 703 147 107.
  7.  Zájemci o nedělní brigády od 9.00 do 15.00 napíší na omluvenkový telefon a my jim obratem odpovíme, jestli je brigáda volná nebo již zadaná. Na nedělní brigády preferujeme ty členy, kteří jsou schopni samostatně osedlat koně.
  8.  3.10. začíná fungovat farmářský kroužek. I zde letos platí, že se zájemci budou do pátku hlásit na omluvenkovém telefonu. Cena je symbolických 50 Kč. Začátek je od 10.00 a konec 14.00. První dvě hodiny mají děti farmářské dílničky a od 12 do 14 hodin mají teorii. Svačinu buďto s sebou nebo možno zakoupit občerstvení na místě.
  9.  Jednou do měsíce má člen možnost výběru koně. Jinak o složení koní do hodin rozhoduje trenér.
  10. Do ohrady ke koním smí vstoupit jezdec jen za doprovodu dospělého člena personálu.